Aktuálne ponuky

15.07.2024

Fyzioteraput
Fyzioterapeut Rakúsko. Práca na plný úväzok pre dennú rehabilitačnú...
Čítať viac »
Masér
Masér Rakúsko. Práca na plný úväzok pre dennú rehabilitačnú...
Čítať viac »
Zdravotná sestra
Zdravotná sestra Rakúsko. Práca na plný úväzok na...
Čítať viac »
Zdravotnícky asistent
Zdravotnícky asistent Rakúsko. Práca na plný úväzok na dobu...
Čítať viac »

Bezplatná registrácia:

Registrácia záujemcov o sprostredkovanie zamestnania v zahraničí je bezplatná. Spoločnosť MyoFit s.r.o. neúčtuje žiadne vstupné ani registračné poplatky.

 

Bezplatné sprostredkovanie zamestnania:

V súlade s §25 ods. 4 zákona č.5/2004 Z.z o službách zamestnanosti spoločnosť MyoFit s.r.o. neúčtuje svojim klientom žiadne poplatky za sprostredkovanie zamestnania. Sprostredkovanie zamestnania prostredníctvom našej spoločnosti je bezplatné.

 

Bezplatné overenie úrovne jazykových znalostí:

Spoločnosť MyoFit s.r.o. neúčtuje žiadne poplatky za vykonanie ústneho testu všeobecných a odborných jazykových znalostí.

 

Jazykový certifikát:

V prípade záujmu vystavíme našim klientom jazykový certifikát, ktorý je dokladom o úspešnom absolvovaní ústneho testu jazykových znalostí.

Poplatok za vystavenie jazykového certifikátu je 120,- EUR vrátane DPH.

Poznámka:Doklad o úrovni jazykových schopností je podmienkou získania rakúskej nostrifikácie. Nie je podmiekou aby bol vystavený spoločnosťou MyoFit s.r.o.

 

Nostrifikácia:

Spoločnosť MyoFit s.r.o. si účtuje poplatok za administratívne úkony súvisiace s prípravou dokumentov, vypracovaním žiadosti o nostrifikáciu v nemeckom jazyku a získaním nostrifikácie vo výške 300,- EUR vrátane DPH.

 

Administratívny poplatok - kolok:

V súvislosti so spracovaním žiadosti a vystavením nostrifikácie si rakúske ministerstvo účtuje poplatok vo výške 250,- EUR.

Túto sumu uhrádza za klienta spoločnosť MyoFit s.r.o. potom ako klient uhradí súhrnú faktúru, ktorej súčasťou je suma za kolok plus za administratívne úkony súvisiace s prípravou dokumentov, vypracovaním žiadosti o nostrifikáciu v nemeckom jazyku a získaním nostrifikácie.